نمایش 37–48 از 104 نتایج

Show sidebar
نمایش 9 24 36

دینامیک (و 8)

75,000 تومان
در این کتاب تقسیم‌بندی منطقی بین دینامیک ذره و دینامیک جسم صلب حفظ شده است.
GAMS
بستن

راهنمای کاربران GAMS (به همراه مدل‌های DEA)

30,000 تومان
این کتاب راهنمای فارسی نرم‌افزار GAMS برای استادان و دانشجویان تحقیق در عملیات است.
Solution Manual for Engineering Statistics
بستن

راهنمای مسائل آمار مهندسی

45,000 تومان
این کتاب از مهم‌ترین مراجع آمار مهندسی است که در مقاطغ کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم مهندسی تدریس می‌شود.
Solutions Manual for Numerical Analysis
بستن

راهنمای مسائل آنالیز عددی

36,000 تومان
این کتاب با حل تمریناتی متنوع از تمام سرفصل‌های آنالیز عددی، کتابی جامع است.
Solving Problems of Statics
بستن

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 6)

32,000 تومان
این کتاب مجموعۀ کامل تریح مسائل ویرایش ششم کتاب اساتیک است.
Solving Problems of Statics
بستن

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 8)

39,000 تومان
مسائل ویراست هشتم کتاب استاتیک مریام به دو دستۀ مسائل مقدماتی و پیشرفته تقسیم می‌شوند که مسئله‌های بخش نخست ساده و مسائل بخش دوم از لحاظ میزان دشواری متوسط هستند.
Solution of Fundamental Thermodynamics
بستن

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک 1 (و 6)

32,000 تومان
حل مشائل کتاب اصول ترمودینامیک از فصل 2 تا 9
Solution of Fundamental Thermodynamics
بستن

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک 2 (و 6)

25,000 تومان
حل مسائل کتاب اصول ترمودینامیک فصل 11 تا 16
Solutions Manual for Heat Transfer
بستن

راهنمای مسائل انتقال گرما

18,500 تومان
در این کتاب مسائل کتاب انتقال گرمای هولمن تشریح می‌شود.
Solution Manual for Linear Programming
بستن

راهنمای مسائل برنامه‌ریزی خطی (و 4)

36,000 تومان
این کتاب مرجع مهمی برای درس تحقیق در عملیات است و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا استفاده می‌شود.
Solution to the Problems in Transport Phenomena
بستن

راهنمای مسائل پدیده‌های انتقال 1

27,000 تومان
پدیده‌های انتقال، که مدت‌ها به عنوان موضوعی تقریباً ریاضی مطرح بود، به سبب مفهوم فیزیکی‌اش اهمیت بیشتری دارد.
Solution to the Problems in Transport Phenamena
بستن

راهنمای مسائل پدیده‌های انتقال 2

39,000 تومان
پدیده‌های انتقال، که مدت‌ها به عنوان موضوعی تقریباً ریاضی مطرح بود، به سبب مفهوم فیزیکی‌اش اهمیت بیشتری دارد.