نشر کتاب دانشگاهی فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرده و مهم‌ترین هدف‌های آن عبارتند از نشر حرفه‌ای کتاب دانشگاهی و توزیع سراسری کتاب در ایران.

مؤسسان این انتشارات در اوایل دهه ۶۰ با هدف نشر و توزیع کتاب‌های حوزه عمومی، مؤسسات انتشارات شفا و توزیع گل‌پخش را بنیان نهادند و بعدها با سمت‌گیری به‌سوی تولید و توزیع کتاب‌های دانشگاهی، ابتدا کانون کتاب دانشگاهی و سپس در سال ۱۳۷۶ نشر کتاب دانشگاهی را تأسیس کردند.

نشر کتاب دانشگاهی به مدیر مسئولی خانم انسیه مستغنی یزدی و مدیر عاملی مهندس مسعود پایدار از اعضای هیأت مؤسس انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی می باشد.

نشر کتاب دانشگاهی برای ایجاد تحول در ساختار خود، اقدام به تشکیل سازمان حرفه‌ای نشر و واحدهای پذیرش، متن‌آفرینی و تولید فنی متون دانشگاهی کرده است. تاکنون برخی از آثار منتشرشده این مؤسسه به‌عنوان کتاب برگزیده شناخته شده‌اند. زمینه‌های فعالیت کنونی در نشر عبارتند از مهندسی، علوم‌پایه، معماری، مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

این مؤسسه، علاوه بر چاپ و انتشار کتاب تخصصی، از فعالان و پیشگامان توزیع کتاب دانشگاهی به‌شمار می‌رود. سازمان توزیع مؤسسه هم‌اکنون بیش‌از بیست هزار عنوان کتاب در سراسر کشور توزیع می‌کند.