نمایش یک نتیجه

Show sidebar
نمایش 9 24 36
Solving Problems of Statics
بستن

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 6)

58,000 تومان
این کتاب مجموعۀ کامل تریح مسائل ویرایش ششم کتاب اساتیک است.
Solving Problems of Statics
بستن

راهنمای مسائل استاتیک مریام (و 8)

95,000 تومان
مسائل ویراست هشتم کتاب استاتیک مریام به دو دستۀ مسائل مقدماتی و پیشرفته تقسیم می‌شوند که مسئله‌های بخش نخست ساده و مسائل بخش دوم از لحاظ میزان دشواری متوسط هستند.

مکانیک مهندسی استاتیک (و 6)

45,000 تومان
این کتاب شامل موضوع مورد بحث و مسئلۀ نمونه و تعداد مسئله در پایان هر فصل است.